Zásady ochrany osobních údajů | Ecometrixo – Váš osobní analytik e-commerce!

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za váš zájem o náš online obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V těchto zásadách ochrany osobních údajů najdete podrobné informace o zacházení s vašimi údaji. Správcem vašich údajů je: Ecometrixo sp. z o.o. ul. Nakielska 3, 01-106 Varšava, contact@ecometrixo.com.

1. Přístupové údaje a hosting

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí svých osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky server automaticky uloží pouze tzv. logy serveru, jako je např. název požadovaného souboru, vaše IP adresa, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat a poskytovatel internetových služeb odesílající dotaz (přístupové údaje), jakož i dokumentuje vyvolání stránky.

Tyto údaje jsou analyzovány pouze za účelem zajištění správného fungování webových stránek a zlepšení naší nabídky. Výše uvedené slouží – jako součást hodnocení zájmů – k zajištění našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve správné prezentaci naší nabídky. Všechny přístupové údaje jsou smazány do sedmi dnů od ukončení vaší návštěvy webových stránek.

Hostingové služby poskytované externím poskytovatelem

V rámci pověření k zpracování údajů na naši žádost nám externí poskytovatel služeb poskytuje služby v oblasti hostování a prezentace webových stránek. Veškerá data, která – jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů – byla shromážděna při používání našich webových stránek nebo poskytnuta v určitých formulářích v internetovém obchodě, jsou uložena na serverech tohoto poskytovatele služeb. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rozsahu uvedeném v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi patřící do Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Shromažďování a zpracování údajů za účelem plnění smlouvy a vytvoření zákaznického účtu

Osobní údaje shromažďujeme, pouze pokud nám je dobrovolně poskytnete při zadávání objednávky, kontaktování nás (např. pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo vytváření zákaznického účtu. Povinná pole jsou takto označena, protože údaje, které obsahují, jsou pro nás nezbytné k plnění smlouvy nebo k posouzení případu, pro který nás kontaktujete, nebo k založení zákaznického účtu. Bez jejich poskytnutí nemůžete dokončit objednávku nebo vytvořit si zákaznický účet ani nás kontaktovat. To, jaké údaje se shromažďují, vyplývá z formulářů, do kterých se údaje zadávají. Vámi poskytnuté údaje používáme k plnění smlouvy a k odpovědi na vaše dotazy. Po splnění smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu bude zpracování vašich údajů omezeno, a po uplynutí lhůt pro uchovávání stanovených v daňových a účetních předpisech budou údaje smazány, ledaže výslovně souhlasíte s dalším používáním těchto údajů nebo v souladu s platnými předpisy si vyhrazíme právo pokračovat v používání údajů, o čemž vás informujeme v tomto prohlášení. Váš zákaznický účet lze smazat kdykoli. Za tímto účelem odešlete zprávu na naši kontaktní adresu uvedenou v odstavci „Naše kontaktní údaje a vaše práva“ nebo použijte odpovídající funkci ve vašem zákaznickém účtu.

3. Předávání údajů

V rámci plnění smlouvy sdělujeme údaje poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd. výhradně za účelem zpracování plateb a v nezbytně nutném rozsahu. Pro více informací ohledně ochrany osobních údajů Stripe najdete na https://stripe.com/en-pl/legal.

4. Shromažďování a zpracování údajů Google Analytics

Z Google jsou shromažďovány 3 okruhy, jako: Analytics Read Only, Content a Structured Content. Shodu s těmito okruhy uživatel prohlašuje během autorizace Google.

Z Google Analytics jsou shromažďovány údaje, jako: uživatelé, relace, zobrazení stránky, ukazatel zamítnutí, průměrná doba trvání relace, transakce, příjem během relace, počet transakcí během relace, příjem a reklamní kampaně AdWords pomocí údajů z Google Analytics. Údaje shromažďovány z reklamních kampaní: kliknutí, náklady, příjmy, počet transakcí, transakce během relace, ROAS, příjem na transakci a impressions.

Z Google Merchant Center jsou shromažďovány údaje, jako: všechny produkty, produkty s vadami, poslední aktualizace, stav, země a identifikace feedu.

Údaje jsou shromažďovány v reálném čase za účelem generování nejdůležitějších KPI pro podnikání, ve spojení s údaji z jiných externích sítí, jako je Facebook, Allegro, Ebay apod.

Údaje jsou ukládány v příruční paměti v aplikaci. Údaje nejsou uschovány v databázi. V databázi jsou uschovány výhradně zdrojové názvy za účelem optimalizace výkonu.

Údaje využívají výhradně autorizovaní uživatelé, kteří mají přístup k účtu klienta.

Cílem Ecometrixo je generování nejdůležitějších informací pro podnikání na jednom místě, na panelu klienta.

5. E-mail-newsletter a SMS-newsletter

Reklama zasílaná e-mailem a SMSem po přihlášení k odběru newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme používat údaje nezbytné k tomuto účelu nebo které nám poskytnete samostatně pro pravidelné zasílání vám našeho newsletteru elektronickou cestou na základě vámi uděleného souhlasu.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit zasláním zprávy s příslušnou informací nebo prostřednictvím příslušného odkazu v e-mail-newsletteru. Newsletter je zasílán v rámci pověření k zpracování osobních údajů na náš pokyn poskytovatelem služeb, kterému za tímto účelem poskytneme vaši e-mailovou adresu.

Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi patřící do Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

6. Soubory cookies a webové analýzy

Abychom zvýšili atraktivitu našich webových stránek a umožnili využívat určité funkce pro zobrazení příslušných produktů nebo pro účely průzkumu trhu, používáme na našich stránkách soubory tzv. soubory cookies. Tyto soubory – jako součást analýzy a hodnocení zájmů – slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v optimální prezentaci naší nabídky. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají na vašem koncovém zařízení. Některé námi používané cookies jsou smazány po ukončení relace internetového prohlížeče, tzn. po jeho uzavření (tzv. relační cookies). Jiné cookies se ve vašem koncovém zařízení ukládají a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě webových stránek (trvalé cookies). Doba uchovávání cookies je uvedena v nastavení cookies vašeho webového prohlížeče. Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, abyste dostávali informace o používání cookies a měli možnost rozhodovat o jejich přijetí nebo odmítnutí v určitých případech nebo úplně. Prohlížeče řídí nastavení cookies různými způsoby. V pomocném menu webového prohlížeče najdete vysvětlení týkající se změny nastavení cookies. Najdete je na následujících odkazech:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari™: http://safari.helpmax.net/en/privacy-and-security/removing-cookies/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek
Opera™: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookies, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Použití Google (Universal) Analytics pro účely webových analýz

Naše webové stránky používají Google (Universal) Analytics, nástroj pro webovou analýzu od společnosti Google Inc. (www.google.com). Tento nástroj – jako součást analýzy a hodnocení zájmů – slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v optimální prezentaci naší nabídky. Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek – např. soubory cookies. Automaticky shromažďované informace o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle předávány na server Google ve Spojených státech a tam uchovávány. Vzhledem k aktivované na těchto webových stránkách anonymizaci IP je vaše IP adresa před dalším předáním v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o evropském hospodářském prostoru, zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa předávána na server Google ve Spojených státech a zkrácena tam. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se zásadně nespojuje s jinými údaji Google. 

Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA a je držitelem certifikátu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát najdete na tomto odkazu. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí potvrdila komise odpovídající úroveň ochrany v případě podniků, které jsou držiteli certifikátu Privacy Shield.

Můžete zabránit společností Google registraci údajů shromážděných pomocí souborů cookies při používání našeho webu (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google, jestliže si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče plugin umístěný na tomto odkazu.

Případně namísto instalace pluginu do webového prohlížeče můžete také kliknout na tento odkaz a vypnout shromažďování údajů službou Google Analytics na našich webových stránkách. Pak na vašem koncovém zařízení bude uložen soubor cookie opt-out. Pokud soubory cookies smažete, musíte znovu kliknout na výše uvedený odkaz.

7. Reklama pomocí e-marketingových nástrojů

Google AdWords Remarketing

Pomocí Google Adwords propagujeme naše webové stránky ve výsledcích vyhledávání a na webových stránkách třetích stran. Za tímto účelem při návštěvě našich webových stránek se na zařízení každého návštěvníka automaticky uloží tzv. soubor Remarketing cookie od společnosti Google, který pomocí pseudonymního identifikátoru (ID) a na základě vámi navštěvovaných stránek umožňuje zobrazovat zájmově orientovanou reklamu. Výše uvedené – jako součást analýzy a hodnocení zájmů – slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v optimálním fungování našeho webu na trhu.

K dalšímu zpracování údajů dochází pouze pokud jste společnosti Google dali souhlas s propojením historie procházení a používání aplikace s vaším účtem a s využitím informací z vašeho účtu Google k personalizaci reklam zobrazovaných na webových stránkách. Pokud v tomto případě budete při návštěvě našich webových stránek přihlášeni v servisu Google, společnost Google využije vaše údaje spolu s daty Google Analytics za účelem vytvoření a definování seznamu cílových skupin pro účely remarketingu na různých zařízeních. Za tímto účelem Google dočasně kombinuje vaše osobní údaje s daty Google Analytics a vytváří tak cílové skupiny.

Služba Google AdWords Remarketing je nabídkou společnosti Google LLC (www.google.com). Společnost Google LLC má sídlo v USA a je držitelem certifikátu EU-USA EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát najdete na uvedeném odkazu. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí potvrdila komise odpovídající úroveň ochrany v případě podniků, které jsou držiteli certifikátu Privacy Shield.

Kliknutím na tento odkaz můžete deaktivovat soubory cookies používané pro čely remarketingu. Kromě toho se můžete dozvědět o používání souborů cookies a příslušném nastavení na webu Digital Advertising Alliance.

V rámci marketingových aktivit může být soubor cookie poskytnut třetí straně. Zákazník se může dozvědět, jak se odhlásit ze zájmově orientované reklamy, např. prostřednictvím tohoto webu.

Criteo
Google Ads
Google Analytics
Google Tag Manager
Google Dynamic Remarketing
DoubleClick
HotJar
Facebook
Hubspot
Intercom
Smsapi
WordPress
Amazon Web Services
home.pl
Stripe.com

8. Pluginy sociálních sítí

Používání pluginů sociálních sítí

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy („pluginy“) sociálních sítí. Zobrazením našich webových stránek s takovým pluginem váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům Facebook, Google, Twitter nebo Instagram. Obsah pluginu je přenášen příslušným poskytovatelem služeb přímo do vašeho prohlížeče a integrován do webových stránek. Díky této integraci dostávají poskytovatelé služeb informace o tom, že váš prohlížeč zobrazil náš web, i když u daného poskytovatele služeb nemáte profil nebo nejste k němu v tuto chvíli přihlášeni. Tuto informaci (spolu s vaší IP adresou) odešle váš prohlížeč přímo na server příslušného poskytovatele služeb (některé servery se nacházejí v USA) a tam ji uloží. Pokud jste přihlášeni k jedné ze sociálních sítí, bude tento poskytovatel služeb schopen přímo přiřadit návštěvu našeho webu vašemu profilu na příslušné sociální síti. Pokud používáte daný plugin, např. kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ nebo na tlačítko „Sdílet“, příslušné informace budou také odeslány přímo na server příslušného poskytovatele služeb a tam uloženy. Tyto informace budou také zveřejněny na příslušné sociální síti a zobrazí se lidem označeným jako vaše kontakty.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a používání poskytovateli služeb, jakož i možnost kontaktu, vaše práva v tomto rozsahu a možnost nastavení zajištujících ochranu vašeho soukromí, jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Pokud nechcete, aby sociální sítě přiřazovaly údaje shromážděné během návštěvy našeho webu přímo vašemu profilu na dané sociální síti, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit z této sociální síti. Můžete také zcela zabránit tomu, aby se pluginy načítaly na stránce pomocí příslušných rozšíření pro váš prohlížeč, např. blokováním skriptů pomocí „NoScript” (www.noscript.net).

9. Naše kontaktní údaje a vaše práva

Máte právo na bezplatné informace o vašich osobních údajích, které jsou u nás uchovávány, jakož i právo na jejich opravu, omezení jejich zpracování, smazání těchto údajů nebo jejich přenos.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracovávání a využívání vašich osobních údajů, a také dotazy týkající se opravy, blokování nebo smazání údajů, jakož i pokud chcete odvolat udělené souhlasy nebo vznést námitky proti využívání určitých údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů:

Ecometrixo sp. z o. o. 

Nakielska 3

01-106 Varšava, Polsko

Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorčího úřadu.