E-knihy | Ecometrixo – Váš osobní analytik e-commerce!

E-knihy

Báze znalostí o e-commerce ve formě praktických příruček zaměřených na konsolidaci nejdůležitějších definicí a ukázání populárních trendů v podnikání

Jak se nenechat podvést marketingovou agenturou

Příručka na téma klíčového ukazatele výkonnosti, kterým je ROI, a jeho významu při navazování spolupráce s marketingovou agenturou.

Jak měřit nejdůležitější KPI v e-commerce

Příručka obsahující cenné informace o klíčových ukazatelích výkonnosti, osvědčené vzorce pro jejich výpočet a pokyny pro interpretaci výsledků.