Archiwa: Panel - Ecometrixo – Twój osobisty analityk e‑commerce

Logowanie do panelu

  1. W celu zalogowania się do panelu Ecometrixo, wejdź na stronę https://dashboard.ecometrixo.com/login. 2. W oknie logowania wpisz adres e-mail oraz hasło podane podczas procesu rejestracji. 3. Zatwierdź wprowadzone dane klikając Zaloguj...

Dodawanie kolejnych paneli

  1. Przejdź do podstrony Panel (A) → Dodaj panel (B) z menu po lewej stronie. 2. Podaj nazwę panelu (A) i kliknij Dodaj panel (B). 3. Wybierz opcję Dodaj widget. 4. Z 4 dostępnych zakładek wybierz KPI, które chcesz dodać do panelu, klikając „+”. 5. Dostosuj...

Dodawanie kosztów

  1. Przejdź do podstrony Koszty z menu po lewej stronie. 2. Podaj nazwę kosztu lub wybierz go z listy.  3. Podaj źródło (opcjonalnie), koszt oraz częstotliwość. 4. Wybierz zakres czasowy. 5. Kliknij Zatwierdź. 6. Aby usunąć koszt, w tabeli Lista Twoich kosztów,...

Dodawanie celów

  1. Przejdź do podstrony Cele z menu po lewej stronie. 2. Wybierz z listy rodzaj oraz wpisz swój miesięczny cel. 3. Kliknij Zatwierdź. 4. Aby usunąć cel, w tabeli Cele, przy nazwie celu, którego chcesz usunąć, kliknij „x” a następnie Tak,...

Generowanie cyklicznego raportu

  1. Przejdź do podstrony Ustawienia (A) → Generuj cykliczny raport (B) z menu po lewej stronie. 2. Wybierz domenę i panel, dla których chcesz wygenerować raport.  3. Wybierz częstotliwość wysyłki raportu.  4. Podaj adres e-mail, na który ma być wysyłany raport....

Dodawanie użytkowników

  1. Przejdź do podstrony Ustawienia (A) → Użytkownicy (B) z menu po lewej stronie. 2. Wybierz przycisk „+”, aby dodać nowego użytkownika. 3. Podaj adres e-mail nowego użytkownika.  4. Kliknij Wyślij zaproszenie.

Rejestracja konta

  1. Aby zarejestrować konto w panelu Ecometrixo, wejdź na stronę: https://dashboard.ecometrixo.com/login. 2. Kliknij w link Zarejestruj się. 3. Podaj adres e-mail, na który ma zostać zarejestrowane konto oraz numer telefonu. 4. Wybierz z listy branżę swojego...

Konfiguracja konta

Wybierz pakiet cenowy 1. Przejdź do podstrony Ustawienia (A) → Plan (B) z menu po lewej stronie. 2. Wybierz plan i kliknij Kup. 3. Dokonaj płatności. Dodaj domenę 1. Przejdź do podstrony Ustawienia (A) → Domeny (B) z menu po lewej stronie. 2. Wybierz przycisk „+”, aby...